2006. október 24., kedd

Szabadkőműves Amerika VII. - A Fehér ház és a Capitolium


1792 október 13-án George Washington ünnepélyesen lerakja a Fehér Ház alapkövét a Templomos Lovagrend ellen megindított összehangolt támadás és Nagymesterének, DeMolay az inkvizíció bírósága elé vezetésének (1307 október 13.) évfordulóján*.
freemasons franc maconsA Capitolium alapkövét 1793. szeptember 18-án fektették le.
Az ünnepséget a marylandi Szabadkőműves Nagypáholy szervezte és George Washington kérték fel az ünnepség elnökének. Jelen voltak még a közeli és csatlakozott páholyok tagjai valamint Washington saját Páholya is Alexandriából. A szabadkőművesek teljes díszben vonultak fel.

Washington elmondta díszbeszédét amit ágyú sortűz, majd a szabadkőművesek rituális „kiáltása” követett .

A ceremóniához használt kalapácsot, az ezüst vakolókanalat, a derékszöget és a vízszintmérőt a mai napig a District of Columbia 5-ös számú, Potomac páholya őrzi, míg Washington kötényét és vállszalagját saját páholya, a Virginiai Alexandria 22-es.
Úgy a Capitolium mint a White House a nemzet fővárosának egy meghatározó geometriai fókuszpontját alkotja. A várostervezők elgondolását Washington és Jefferson úgy módosította, hogy a város felülnézeti oktogon képe magába foglalja a Masonic Templomosok keresztjének ábráját.
Mai térképet szemlélve mindez már felismerhetetlen.

* Jacques De Molay elfogatása után 7 évet töltött börtönben, majd máglyán végezte életét.

http://www.aoc.gov/
http://memory.loc.gov/ammem/today/oct13.html
http://www.demolay.org/history/people/demolay/index.shtml
http://www.templarhistory.com/demolay.html

2006. október 8., vasárnap

Szabadkőműves Dollár VI.
1789 December 14 -én - Jefferson ellenzésének ellenére -, megalapították Nemzeti Bankot.
Adoptálták a dollárt mint az új nemzet törvényes fizetőeszközét.

A dollár jelképe a nagy „S” betű kettős függőleges vonallal áthúzva. Az „S-t” egy régi Spanyol pénzérméről kölcsönözték, míg a két függőleges vonal nazarenus ikeroszlopait szimbolizálja, melyet a szabadkőművesek inkább „Boáz”és „Jákin” néven tisztelnek, Salamon Templomának ikeroszlopai után.


A dolláron látható a „Great Seal” (A Nagy Pecsét) Az Egyesült Államok létrejöttére gyakorolt szabadkőműves, rózsakeresztes és egyéb ezoterikus befolyást nagyrészt az ország pecsétjével magyarázzák. A határozat a pecsét elkésztésére 1776-ban született. a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának napján, de csak 1782-ben fogadták el a végleges terveket.

A fejoldalon az amerikai sas látható, felette a dicsőség felhőjébe burkoltan tizenhárom ötágú csillag Salamon-pecsét alakjába rendezetten - ez képviseli a tizenhárom államot. Egyik karmában a sas olajágat tart, amelyen tizenhárom olajbogyó van, a másikban meg egy köteg nyílvesszőt, e kettő a háború és a béke jelképei., egy zászlón ez olvasható: „E Pluribus Unum” (Sokból egy) ami világos utalás a tizenhárom államból lett nemzetre.
Az olajágak a dolgok békés, diplomatikus megoldására utal, a sas feje is ez irányba tekint,
de a másik karmában ott a nyílvessző köteg arra az esetre ha a békés megoldás nem lehetséges. A sas farkának kilenc tolla jelenti a az Isteni kegyelem lejövetelét, alászállását. Amikor Angelus csenget, a csengő kilencszer szólal meg.


A pecsét túloldala sokkal nyilvánvalóbban ezoterikus. A csonka piramis tizenhárom szintje ismét a tizenhárom államra utal, ám maga a csonka gúla azt a veszteséget képviseli, amelyet az ősi bölcsesség elvesztése jelent. A piramis négy sarka az égtájak négy pólusa, a legalsó szinten vagy itt, vagy ott vagyunk, de ha felfelé haladunk, a csúcsban összpontosulunk, eggyé válunk. A piramis felett - a csúcs helyén - ott lebeg a gyakori ezoterikus szimbólum, Isten mindent látó szeme egy fénysugarakkal körülvett háromszögben. A piramis mögött sivatag van, előtte növények nőnek. A sivatag Európa viharos, háborús múltja, ahonnan az új állam kiemelte magát, az ész és értelem és nem a hatalmi erő nevében. A piramis előtt a virágzó életteli jövő.

Véletlen vagy nem, a 13 alapító államnak, - kolóniának - is van szimbolikus értelmezése,
A 13-as az újjászületés és átváltozások száma, Az utolsó vacsorán résztvevők száma is 13 volt, 12 apostol és Jézus. A bolygók zodiakjában tizenkét jegy van és a Nap.

A évszám 1776 a piramis legalsó kősorán olvasható - ez egyértelműen a függetlenség kikiáltására vonatkozik. Egy mellékes érdekesség, ha összeadjuk az 1776 számjegyeit: 1+7+7+6 = 21-et kapunk ami a nagykorúság évszáma, legalábbis Amerikában.
Ezen a oldalon két felirat olvasható: „Annuit Coeptis” („Helyesli Szándékainkat”), és „Novus Ordo Seclorum” („Az Idők Új Rendje”) ami természetesen a Szabadkőművesség régi álma. Mi ez az álom? Az „Új Idők Rendje” az 1776-t utáni időkre, az új köztársaságra, vagy Francis Bacontól vett ideára utal?

Idézet Bacontól: „Nyilvánvalónak tartjuk, a következő igazságokat: Hogy minden ember egyenlőnek teremtetik, s hogy alkotójuk fölruházza őket bizonyos el nem idegeníthető jogokkal, azok között is az élethez, a szabadsághoz, a boldogság eléréséhez fűződőket...”

2006. október 6., péntek

Hírek: A Jászi Oszkár páholy: A DEMOKRÁCIA HATÁRAI

hírek


A Jászi Oszkár páholy 2006 október 11-i munkaterve:

A DEMOKRÁCIA HATÁRAI

Minden szk ttv-t szívesen látunk!