2010. december 30., csütörtök

B.Ú.É.K.

A Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholy tagjai ezúton is szeretnének boldog és sikerekben gazdag új évet kívánni a világ minden Emberének!

Arany János: Alkalmi vers

Az uj évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kivánni még
Ily áldott időben? -
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Senkinek a nyakára
Ne vigyenek kontót;
Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Szegény ember malacának
Egy híja se essék;
Messze járjon dög, halál,
Burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját
Kapja heverőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

A biró is, mint eddig,
Tisztét jól betöltse:
Víz kedviért a babát
Soha ki ne öntse;
Emberiség, igazság
Egyik serpenyőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Nagy uraink (ha élnek)
Nőjenek nagyobbra;
Áldozzanak, legyen is mit,
Mégse üssék dobra;
Nemzetiségünk mellett
Buzogjanak hően.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Író pedig írónak
Szemét ki ne ássa, -
Ne is legyen az idén
Napfogyatkozása
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-,
S előfizetőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Mire üssek még pohárt?
Asszonyi hűségre?
Barátság-, polgár-erény-,
Vagy mi más egyébre?
Hiszen ezek közöttünk
Vannak kelendőben.
Tudj' Isten, mi minden nincs
Ez uj esztendőben!

(1853)

2010. november 6., szombat

Öt mester

A magyar szabadkőművesség legrégebbi hagyományokkal rendelkező páholya a Martinovics Ignácról elnevezett páholy a közelmúltban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A Jászi páholy névadója, Jászi Oszkár volt korábban a Martinovics páholy főmestere. Öt közismert művész közös kiállításán állított emléket Martinovics Ignácnak.

Több szempontból is rendhagyó kiállításnak adott otthont a budapesti Boltíves Galéria. Öt kiváló, kortárs művész mutatta be egy téma köré csoportosított alkotásait, és ezek mellett mindegyiküknek még néhány más műve is helyet kapott a tárlaton.

P. Szűcs Julianna művészettörténész, egyetemi tanár
P. Szűcs Julianna művészettörténész, egyetemi tanár megnyitó beszédében utalt arra, hogy Magyarországon sosem volt tartósan legitim, a kételkedő szabadgondolkodás. A Habsburg abszolutizmus és az utánuk következő rendszerek is mind, következetesen és konokul tiltották a vallások, osztályok, kasztok fölött átívelő eszmék terjedését, Martinovicstól kezdődően egészen a huszadik század végéig. A klasszikus avantgárd, a tiszta forrásból táplálkozó művészi modernizmus sorsa is ez volt. Valahogy mindig úgy alakult, hogy a totalitárius rendszerek heves ellenszenvet éreztek az ilyen művek és alkotóik iránt, a demokráciák pedig –tehetségükhöz mérten – támogatták a szabad formaalakítás kezdeményezőit.
Papp Oszkár Kossuth-díjas festőművész
Talán mi hihetünk ebben a mostani jelenben. A kiállított művek többsége Martinovicsnak állít emléket, a bemutatott, sokszorosított grafikák, autonóm alkotások, plasztikák a tiszta modernizmus eszközeivel élnek. Mindegyik – az alkalomhoz méltóan – különlegesen pedáns technikával hozta létre a mértékadó művészetet. Pedig az öt alkotó kultúrája, élményanyaga, életkora is igen különböző. A rangidős, Papp Oszkár, a természetelvű festészettől hosszú utat járt be, míg dús anyagkísérleteinek eredményeként a világegyetem absztrakt törvényeit tömörítette kristályszerkezetű kompozíciókba.


Őt a Párizsból vissza-visszaszökdöső Konok Tamás követi, aki vonalakkal kimért arányrendszerének szabad gyakorlása kedvéért hagyta maga mögött a „magyar ugart”. Ám aztán egyetemes tanulságokkal elvegyülve mégis csak egy magyar példa, a Kassák Lajosé segítse őt újra kiválni a kiválók között. Kilár Istvánnak hiba volt izmosan figuratív iskolája, igazi párizsi világpolgár lett. Szobrászata és grafikáin áttűnő klasszikus formarendje a jelekig egyszerűsített, végső igazság megragadásában csak addig érdeke, míg a fanyar kompozíciót és a kényes egyensúlyt nem támadja semmiféle doktriner erőszak.


Végh András a „nagy generáció” gyermeke. Bár anyanyelve a lázadás és választott formanyelve a lobogás, de igazán akkor érzi otthon magát, ha gáttalan indulatának határt szab egy isteni háromszög, gyök- és törtjelekkel kombinálva, egy felséges, vörös korong, uralkodó pozícióban és az írás, ami híd, múlt és jövő között.


Roskó Gábor, a legfiatalabb, átváltozó művészete már a posztmodern korát idézi, de őrzi még a régi, az igazi avantgárdot is. Úgy lebeg a figuratív és a nonfiguratív elemek között, mint aki pontosan tudja: a határ nem ott húzódik, ahol a hajdani gondolatrendőrség azt sejteni vélte. Az ő temploma játékból és fantáziából, humorból és hagyományból épül. Az ügy komolyságához illően ezúttal egy dadaista retorta és egy rügyező teáskanna liezonját mutatja meg például, igen magától értetődően. Hiszen a forma szabad, az elemek egyenlőek, a motívumok testvériesülnek. Végül is ebben hittek a nagy elődök is.

A kiállítás a Boltíves Galériában (Budapest, VI. Podmaniczky u. 41.) november 11-ig látható, ahol az alkotók – Martinovics Ignác tiszteletére elkészített – számozott és aláírt grafikai albuma is megvásárolható. A mappa külön értékét adja, hogy a művészek között kettő Kossuth-díjas, kettő Munkácsy-díjas, egy pedig a Párizsi Biennálé győztese.

(fotó: Kovács Krisztina)

A kiállításról bővebb információ a Boltíves Galéria honlapján a kiállítást ismertető oldalon olvasható. :

2010. november 5., péntek

Az MNO új nagymestere dr. Révay András

2010. október 16-án a Magyarországi Nagyoriens megtartotta szokásos éves Konventjét.
A Rend minden évben demokratikus módon választja meg vezetőjét, ezúttal dr. Révay András személyében találta meg Nagymesterét.

Forrás: nagyoriens.hu