GYIK / FAQ

Gyakran ismételt kérdések
E rovatunk célja, hogy válaszokat adjunk a szabadkőművességről és a Jászi Oszkár Páholyról a leggyakrabban és ismétlődően elhangzó kérdésekre azok számára, akik érdeklődnek a szabadkőművesség iránt, és esetleg csatlakozni is szeretnének páholyunkhoz. Ha valamely kérdéssel kapcsolatosan további, bővebb információt szeretne kapni, úgy kérjük forduljon hozzánk e-mailben. Amint tudunk válaszolunk a feltett kérdésre.Mi az amit a szabadkőműves mozgalomhoz csatlakozni kívánónak fontos tudnia?
A  nagyvilágban tevékenykedő szabadkőműves rendek mivel sem országok fölött átívelő központtal, sem dogmával nem rendelkeznek lényegüket különböző módon határozzák meg. Általában egyetértenek a következőkkel: 
 • A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, ennek jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő, hagyományos és egyetemes rend.
 • Célja, hogy „az egység központjává váljék, és eszköz, igaz barátságok kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna”.
A szabadkőművesség, mint intézmény:
 • Független minden politikai, gazdasági, vallási és csoport-hatalomtól.
 • Az emberi élet minden vonatkozásával törődik, az Igazság keresésében semmiféle béklyót nem tűr el.
 • A szabadkőművesség tagjait, semmiféle hitelv elfogadására, vagy elvetésére nem kötelezi. Szellemiségét, hármas jelszava: „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” fejezi ki.
 A szabadkőműves páholy 
 • nem baráti társaság, bár testvérnek nevezzük és tekintjük egymást 
 • nem asztal-társaság, bár szeretünk együtt lenni és szabadon beszélgetni 
 • nem vallás, bár összejöveteleink rítus szerint zajlanak és a páholyt templomnak is nevezhetjük. 
 • nem politikai párt, bár vélemény- és gondolatszabadságunk teljes, egyénileg akár politikai elkötelezettséget is vállalhatunk, de azt a páholyokban nem vitatjuk egymással. 
 • nem önképzőkör, bár önmagunkat állandóan csiszoljuk, saját okulásunkra előadásokat tartunk, többek között a társadalmunkat érintő kérdésekről, kultúráról, gazdaságról.  
 • nem munkaközvetítő vagy érvényesüléshez ugródeszka, bár alapelvünk a szolidaritás, szükség esetén számíthatunk egymásra.

A szabadkőművesség mint intézmény
Az Európai Szabadkőműves konferencia meghatározása szerint:
Humanista szellemiségű: független minden politikai, gazdasági, vallási és csoport-hatalomtól.”
„Az emberi élet minden vonatkozásával törődik, az igazság keresésében semmiféle béklyót nem tűr el.”
Emberbaráti: tagjai és minden ember között a kölcsönös felelősséget gyakorolja nemzetiségi, vallási, politikai vagy bármely más megkülönböztetés nélkül.”
Haladó: tagjai egyénileg és közösen az ember és a társadalom szüntelen jobbításáért tevékenykednek, templomaikban és a nagyvilágban.”
Humanista: tagjait semmiféle dogma elfogadására nem kötelezi. Szellemiségét hármas jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség fejezi ki.” 
„Alapelve a türelem és az emberi jogok egyetemessége: e jogok tiszteletben tartása és elterjesztése vezethet a Békéhez, az Igazsághoz és a Testvériséghez a népek és egyének között.”
(Az Európai Szabadkőműves Konferencia nyilatkozata, 1992).

Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholy
A Jászi Oszkár szabadkőműves páholy elsődleges célja a magyar és európai társadalom, a politikai, gazdasági, kulturális folyamatok vizsgálata és feldolgozása.
A szabadkőműves elvek tiltják a hétköznapi pártpolitikára vonatkozó megjegyzéseket, de lehetőségünk van a társadalmat érdeklő általános vagy egyedi kérdésekről nyilatkozni, véleményünket a közvélemény elé tárni. Hiszünk abban, hogy hasznosak lehetünk egy-egy társadalmi probléma megoldásában.

A Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholy szívesen lát soraiban a fenti elvekkel egyetértő és cselekedni kívánó „szabad és jó erkölcsű” férfiakat.


Amennyiben csatlakozni szeretne Páholyunkhoz, úgy kérjük kattintson ide és e-mailben írja meg nekünk elérhetőségét. Felvesszük Önnel a kapcsolatot.