2006. szeptember 30., szombat

Szabadkőműves Amerika V. - Szabadkőműves Biblia

Kis kitérő az eszmék egymásra hatásáról

A 18 század francia / európai forradalmi hulláma.
Descartes nyomában, a gondolat, a józan ész és a logikus racionalitás győzedelmeskedik a vallási dogmák felett.

A felvilágosodás, nem kevesebb, mint a modern társadalmi forma kialakítását kezdeményezte és eredményezte. Ennek az eszmének egyenes folytatása volt az amerikai Alkotmány megszületése. Ami aztán, valószínűleg az akkori szoros francia - amerikai kapcsolatok kölcsönhatására visszahatott az Újvilágból az Óvilágra is.


Francia forradalom

1789-ben kitört a Francia forradalom, a tömeg lerombolja a Bastille-t. A modern társadalom alapkoncepciója a Szabadság eszménye, mely szerint minden ember egyenlőnek születik, és az ebből direkt módon származó Egyenlőség miszerint minden embernek egyenlő esélyeket kell a társadalomnak a boldogság elérésére biztosítania.


Ez az eszme futótűzként terjedt, és a forradalmak sorozatához vezetett Európában.A Supreme Court


Miután Washingtont elnöké választották, kinevezte a prominens szabadkőműves John Marshall-t a Supreme Court Chief Justice-ának.

Marshall munkájának eredménye, hogy ma, a Supreme Court-nak a Fehér Házzal (White House) és a Kongresszussal teljesen egyenlő hatalma van.

Mint köztudott, a Supreme Court legfőbb feladata, az Alkotmány és az alkotmányosság védelme az Amerikai Egyesült Államokban. A bírák nagytöbbsége mai napig is szabadkőműves.

A Supreme Court bírái a kinevezése életreszóló.


Masonic vezetők Washingtonban

1787. szeptember 17-én az amerikai alkotmány tervezetét negyvenkét jelenlévő fogadta el és írta alá. Közöttük harminckilencen szabadkőművesek voltak.

1789. február 4-én George Washingtont megválasztották az Egyesült Államok első elnökévé, és John Adamsot alelnöknek.

George Washington szabadkőművesként

Április 30-án Robert Livingston, A New York-i Nagypáholy Nagymester avatta be Washingtont az új köztársaság elnöki tisztségébe.

A ceremónia Marshalja a szabadkőműves Jacob Morton tábornok volt.

A ceremónia alatt, az új elnök hivatalos kísérője a szabadkőműves Morgan Lewis tábornok volt.


Szabadkőműves Biblia


George Washington elnöki esküjét arra a Szabadkőműves Bibliára tette, melyet normális körülmények között a New York-i Nagypáholy listáján egyes számmal jelölt Szent János Páholy ülésein használtak szertartáskönyvként.

Érdekességként, a későbbiekben több elnök ragaszkodott ahhoz, hogy ugyanazt a Bibliát használják elnöki eskütételükre.
linkek:
http://www.fcassociates.com/id27.htm (A Szabadkőműves Biblia, ang.)

2006. szeptember 28., csütörtök

2006. szept 27. a Jászi Oszkár páholy munkája

hírek


A Jászi Oszkár páholy tagjai megbeszélést tartottak, a páholy éves és távolabbi munkáját illetően.

Munkatémák között szerepelt
a nyilvánosság előtt tartandó koncert sorozat, melyet januártól próbálunk beindítani,
valamint a francianyelven dolgozó II. Rákoczi Ferenc páhollyal közösen tervezett szintén a nagyközönségnek szánt konferencia: Hogyan látják a franciák a magyarokat? Hogyan látják a magyarok a franciákkal címen.

A műhely továbbfejlesztéséről is szó esett.


Szabadkőműves Amerika IV. Köztársaság és Alkotmány


A Köztársaság

A Köztársaság - Republic -, mely a háború megnyerése után alakult, nem volt a szó szoros értelmében vett szabadkőműves köztársaság. Nem szabadkőművesek vívták ki, nem szabadkőművesek számára jött létre, sem a szabadkőművesség elvei szerint.
Inkább azt lehet mondani, hogy az a szabadkőműves ideológia adaptálásával, annak segítségével, annak hatására hozták létre.

Alkotmány és Szabadkőműves hatás

Masonic hatás az Amerikai Egyesült Államok alkotmányára.
Annak ellenére, hogy a Függetlenségi Nyilatkozat létrejöttében más „erők” is közrejátszottak mint például a „Sons of Liberty”, az Egyesült Államok Alkotmánya eszmeiségét nézve nyugodt lélekkel nevezhető szabadkőműves írásnak, dokumentumnak.

Mire ennek megvitatására sor került a Szabadkőművesség volt az egyetlen olyan szervezet amely a tagállamok határain „átnyúlva” működött és ami még ennél is fontosabb, terjeszkedése ellenére megtartotta eredeti ideáját, és az eredeti célok integritását.


Az alkotmány végleges formája, - ami sok kéz és gondolat eredménye - hűen tükrözi az alapeszméket. Magát a dokumentumot Thomas Jefferson írta, de létrejötte végül is öt domináns, vezérlő-szellem közreműködésével, és konzultációjával történt meg, ezek: Washington, Franklin, Randolph, Adams, Jefferson. Ezek a férfiak nemcsak hogy szabadkőművesek voltak, hanem nagyon komolyan vették a szabadkőművesség ideáját, egész életvitelük, tevékenységük, életstílusuk annak jegyében telt.
Thomas Jefferson az egyedüli akinek szabadkőműves voltára semmilyen utalás vagy bizonyítjabizonyíték nincs. De ez nem jelentette azt hogy ne cselekedjen annak szellemében, mint azt maga az Alkotmány is . (Civil Liberties!)

Lényegét tekintve, az amerikai alkotmány megalkotásával, - ugyan a régire alapozva -, de egy új mítoszt kreáltak. Ebben az új mítoszban az individum nem egy bizonyos csoporttal azonosul, hanem az egész világgal. Vagyis a 13 egymástól különböző kolónia úgy határozott, hogy együttműködik egy közös cél érdekében, anélkül, hogy figyelembe vennék kizárólagosan önös érdekeiket.

Figyelembe véve a mítosz-rendszerek kialakulásának több ezer éves evolúcióját, ez valódi forradalmi tett volt.

ajánlott linkek:
http://www.loc.gov/exhibits/religion/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sons_of_Liberty
http://hungarian.hungary.usembassy.gov/constitution_in_hungarian.html (alkotmány magyarul)
http://hungary.usembassy.gov/constitution.html (angolul)

2006. szeptember 25., hétfőhírek


2006. szeptember 23. Jászi Oszkár páholy munkája. Osztrák látogatók
A páholy meghívására, közös munkára
három osztrák páholy érkezett.
Téma a határokon átívelő szabadkőműves kapcsolatok régen és a mai európai környezetben.
A munkát vidám vacsora követte.

2006. szeptember 24., vasárnap

Szabadkőműves Amerika III. Függetlenségi Nyilatkozat


A Függetlenségi Háborút megelőző kulcsfontosságú epizódok

1763 Anglia győzedelmeskedik Franciaország fölött a Hétéves Háborúban, ezzel az gyarmati államok megszabadulnak a Francia fenyegetettségtől. Anglia egy sereg importált cikkre vámot ró ki majd csak a heves tiltakozás és bojkott hátására vonja vissza. Egyedül a tea behozatala volt kivétel ez alól .
De a szikra lángra lobbantotta az indulatokat a nép parlamenti önképviseletet követel. Jelszavuk, „No taxation without representation” (Képviselet nélkül adót sem fizetünk)


1770-ben történt a híres „Boston Massacre” (Bostoni vérengzés) amikor is egy felbőszült tömeg körbefogta a Brit hadsereg járőr alakulatát, azok a tömegbe lőttek, megölve öt embert.

1771-ben. Észak Karolinában népfelkelés volt, a Brit hadsereget hívták a felkelés elfojtására, azok elfogták a felkelés néhány tagját, majd tizenhárom felkelőt kivégeztek.

1772-ben. Két kiemelkedő szabadkőműves, John Brown és Abraham Whipple Rhode- Islanden elfoglalta és felgyújtotta a vámhatóság egyik hajóját.

A Bostoni Szent András páholy
A brit adórendeletek elleni, „bostoni teadélután” néven elhíresült demonstrációt a Szent András Páholy tagjai szervezték, akik között olyan hírességeket találunk, mint Samuel Adams vagy Paul Revere. A Páholy amely a bostoni Green Dragon, (Zöld Sárkány) Tavernában találkozott, nem maga szervezte meg a „teadélutánt”, tagjai egy Casus Pro Bono Publico nevű klubbot alapítottak, melynek vezetője Joseph Warren, a Páholy Nagymestere - a későbbi massachusettsi Nagymester - lett...

Mi is történt Bostonban, 1773-ban. A helyi hatóságok elfogadták a „Tea Act” nevezetű beterjesztést, hogy megvédjék az East India Company-t a bankcsődtől. Ezzel megnyílt az út a cég számára, hogy vám nélkül kirakodhassák és természetesen legálisan értékesíthessék kereskedelmi hajójuk a Dorthmouth rakományát. Miután nagy mennyiségről volt szó ez teljesen monopolizálta volna a tea üzletet és leverte volna az árakat, aminek sem a legális tea kereskedők sem a csempészek nem örültek.


November 29-én és 30-án tüntetések voltak a kikötőben emiatt és a hajó nem tudott kirakodni, hetekig a kikötőben vesztegelt. December 16-án a kolonisták egy csoportja Mohawk Indiánoknak álcázva magukat felmentek a hajóra és az egész rakományt 342 láda teát a kikötő vizébe dobták (akkori pénzben ez kb Ł10.000 volt). Ez volt a híres „Boston Tea Party” nem volt lövöldözés, nem volt vérontás ez inkább volt egy felnőtt csíny mint forradalom, mégis ezt az aktív polgári engedetlenséget jelölik az Amerikai Függetlenségi Háború kezdetének.

A tábori páholyok hatása
A Függetlenségi Háború alatt szembenálló Angol és Amerikai hadsereg mindkét oldalán voltak szabadkőművesek. Természetesen nem sok amerikai telepes olvasta Locke, Voltaire, Diderot vagy Rousseau műveit úgymint mint a másik oldalon, az Angol hadsereg katonái közül sem. De mégis, a szabadkőműves ideológia gyökeret eresztett. „The Right of Man” („Az Emberi Jogok”) koncepciója megfogant, úgymint az igény is egy jobb, igazságosabb társadalom kialakítására.

A Függetlenségi háború
Neves történészek szerint, az Amerikai Függetlenségi Háború kulcskérdése a mai napig megválaszolatlan. Ha igen, hogyan és miért választotta Anglia a háború elvesztését?
Ezt a háborút nem az Amerikai kolonisták nyerték meg inkább az Angolok vesztették el.
Történészek által bizonyított tény, hogy az Angol hadseregnek megvolt a kapacitása és lehetősége a háború megnyerésére, mégsem mozgósították a rendelkezésükre álló haderőket. Úgy tűnik, hogy az Amerikaiak kolonisták az Angol erők szándékos vagy nem szándékos, esetleg hibából elkövetett távolmaradása miatt nyerték meg a háborút. Természetesen, ezt a kevésbé hősies variációt az Amerikaiak nem szeretik elismerni.

Szabadkőműves lojalitás
Rengeteg epizód utal arra, hogy a két egymással szemben álló hadsereg katonái a háború alatt a masonic segély hívásra vagy jel-re, - még ha az az ellenség oldaláról is jött - katonai kötelességük teljesítése elé helyezték szabadkőműves esküjüket és bajba jutott testvérük segítségére siettek. Ha másképp nem, titokban.

A Függetlenségi Nyilatkozat


A Nyilatkozatot a háború záró akkordjának nevezhetjük, az abszolutizmus és a feudális rend elleni harcra lelkesített, ebben rejlik nagy történelmi jelentősége. Ez az alapvető emberi jogok nyilatkozata, ami joggal tekinthető az amerikai történelem forradalmiságáról tanúskodó okmánynak, de az Amerikán kívül eső világra is, mert leírták és törvénybe foglalták benne azt a súlyos következményű mondatot: miszerint minden ember szabadnak és egyenlőnek született. Lafayette márki, aki részvett a háborúban, két táblát akasztott ki a szobájában, az egyiken az amerikai emberi jogok nyilatkozata volt, a másik teljesen üres volt alatta a felirattal, a „Franciák emberi jogai”

A Nyilatkozatot, 1776 Július 4-én aláírók közül az alábbiak voltak szabadkőművesek: William Hooper, Benjamin Franklin, Matthew Thornton, William Whipple, John Hancock, Phillip Livingstone és Thomas Nelson... csak négy embernek kellett volna elhagynia a helyiséget, és a megmaradó gyülekezet több mint elegendő lett volna egy Harmadik Fokozatú Szabadkőműves Páholy munka megtartásához.

Philadelphiában harangzúgás kíséretében felolvasták a Nyilatkozatot, ezt istentisztelet követte, a város ünnepi díszbe öltözött. A tizenhárom állam szolidaritásának jeléül 13 sortűz dördült el... 1776. július 4-e a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadásának napja - az amerikai nép nemzeti ünnepnapja lett.

ajánlott linkek:
http://mek.oszk.hu/02200/02256/02256.htm
(függetlenségi nyilatkozat szövege magyarul)

2006. szeptember 22., péntek

Szabadkőműves Amerika II. kezdetek


Az első amerikai Szabadkőművesek

Akár Európában, az Amerikai Szabadkőművesség eredete is részben mitológiára, legendákra, pletykákra és egy kis részben történelmi tényre alapozott.

Az európai Rózsakeresztesek már a korai 17-ik században lehetőségeik kiterjesztését látták az újvilágban. Megszállottan próbálták előmozdítani és megvalósítani az általuk elképzelt ideális társadalom modelljét. Ugyanígy gondolkoztak az „Invisible College” a „Láthatatlan Testület” tagjai is - akik később láthatóvá váltak - ugyanis ebből alakult a későbbi „Royal Society”, a „Királyi Társaság”.

Az első hivatalosan bejegyzett páholyt Henry Prince 1733-ban alapította Bostonban ez a St. John Páholy volt, Henry Prince a Grand Lodge of England, (az Angliai Nagy Páholy) megbízottjaként hozta az alapító okiratot, és foglalta el a Nagymesteri pozíciót. A Helyettes Nagymester Andrew Belcher a Provincia Kormányzója volt.
A Páholymunkákat a „Bunch of Grapes” („Szőlőfürt”) nevű tavernában tartották, az érdekesség az hogy a British hadsereg egyik páholya is rendszeresen ott tartotta munkáját.

Katonai Páholyok
1732-vel kezdődően az Angol hadseregben egyre népszerűbb lett a szabadkőművesség, kaszárnyai és tábori páholyok sorozata alakult, amit később az amerikai hadsereg is követett. Ezek az „utazó” páholyok ládákba csomagolva vitték magukkal a szertartások kellékeit, hogy táborozási körülmények között is megtarthassák munkájukat.

Egy másik tavernában a „Green Dragon-ban „működött egy úgynevezett „irregular lodge” (ezt a kocsmát később átkeresztelték „Freemason’ Hallra”) Természetesen a St. John Páholy tagjai botrányosnak ítélték a helyzetet és panaszukra az „ďrregular lodge” benyújtotta legalizálási kérelmét, amit teljesítve is lett.


2006. szeptember 20., szerda

Szabadkőműves Amerika I.

A történész, az embercsoportok, vagy egyének szándékai mentén kialakult eseményeket vizsgálja és ennek megfelelően alakítja ki - remélhetőleg - felelősségteljes, összegező véleményét. Merész feladatra vállalkoztam azzal, hogy röviden, a teljesség lehetősége nélkül felvázoljam a jelenbe torkoló Szabadkőműves Amerika rég és közelmúltjának történéseit anélkül, hogy az események okait és mozgató erőit vizsgálnám.

Biztos vagyok benne, hogy az Amerikai Egyesült Államok történelme általánosan, vagy igen jól ismert, ezúttal tehát csak azzal foglalkozom, ami közvetlenül érintette a Szabadkőművességet Amerikában, vagy Amerikát a Szabadkőművességben.


Az Amerikai Egyesült Államok alapítása

Nyílt titok, hogy a szabadkőművesség fontos mozgatóerőként működött az amerikai forradalom hátterében, és közvetve elvezetett az Amerikai Egyesült Államok köztársaságának megalapításához.

Azok, akik az Amerikai Egyesült Államokat megalapították, The Founding Fathers(1), kivétel nélkül vagy maguk is Szabadkőművesek voltak, vagy közeli kapcsolatban álltak a szabadkőműves mozgalommal, és az eszméket, melyek egy évszázad alatt Angliában érlelődtek, építőkként használták fel saját alkotmányukhoz...

A hazafias amerikai szabadkőművesek csakúgy, mint az összeesküvés-elmélet hívei, egyaránt állítják, hogy az amerikai forradalomra inspirálóan hatottak a szabadkőművesek sőt, legnagyobb részt ők szervezték. A szabadkőművességgel foglalkozó kutató, John Hamill szerint azonban ez túlzás. A mai amerikai szabadkőműves-történészek az államalapítás bicentenáriumára készülve átfogó kutatást végeztek a forradalmi időszakra vonatkozóan, és sok féltve őrzött legendának kellett búcsút inteni. (David Barrett)
Ami megmaradt az viszont nehéz-súlyú, bizonyított tények sora.

Ma, az Egyesült Államok minden államában vannak a helyi páholyokat összefogó nagypáholyok több milliós tagsággal. A Szabadkőművesség minden fő ága képviselve van, mellettük működnek a mellékágak úgymint
a Shrinerek, a DeMolay, a Daughters of the Nile, a The Cedars of Lebanon és mások.

Megítélhetjük jónak, vagy rossznak ezt a tényt, de vitathatatlan, hogy ez a Szabadkőműves elvekre épült ország jelenleg bolygónk gazdasági és katonai vezetője.folytatjuk, frissítjük

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Shriners

2006. szeptember 16., szombat

Bemutatkozik a Jászi Oszkár páholy


Jászi Oszkár páholy 1989-ben a Magyarországi Nagyoriens újraalakulásakor annak egyik alapító páholya volt.

Jászi Oszkár nevének megválasztásával jelezni kívántuk, hogy páholyunk elsődleges célja a magyar és európai társadalom, a politikai, gazdasági, kulturális folyamatok vizsgálata, analízise és feldolgozása. Kötelességünknek tekintjük, hogy a fejlődés érdekében megnyilvánuljunk.


A szabadkőműves elvek megtiltják a hétköznapi pártpolitikára vonatkozó megjegyzéseket, de lehetőségünk van a társadalmat érdeklő általános vagy egyedi kérdésekről nyilatkozni, véleményünket a közvélemény elé tárni. Hiszünk abban, hogy új, másfajta megközelítésben, hasznosak lehetünk egy-egy társadalmi probléma megoldásában.