2006. szeptember 30., szombat

Szabadkőműves Amerika V. - Szabadkőműves Biblia

Kis kitérő az eszmék egymásra hatásáról

A 18 század francia / európai forradalmi hulláma.
Descartes nyomában, a gondolat, a józan ész és a logikus racionalitás győzedelmeskedik a vallási dogmák felett.

A felvilágosodás, nem kevesebb, mint a modern társadalmi forma kialakítását kezdeményezte és eredményezte. Ennek az eszmének egyenes folytatása volt az amerikai Alkotmány megszületése. Ami aztán, valószínűleg az akkori szoros francia - amerikai kapcsolatok kölcsönhatására visszahatott az Újvilágból az Óvilágra is.


Francia forradalom

1789-ben kitört a Francia forradalom, a tömeg lerombolja a Bastille-t. A modern társadalom alapkoncepciója a Szabadság eszménye, mely szerint minden ember egyenlőnek születik, és az ebből direkt módon származó Egyenlőség miszerint minden embernek egyenlő esélyeket kell a társadalomnak a boldogság elérésére biztosítania.


Ez az eszme futótűzként terjedt, és a forradalmak sorozatához vezetett Európában.A Supreme Court


Miután Washingtont elnöké választották, kinevezte a prominens szabadkőműves John Marshall-t a Supreme Court Chief Justice-ának.

Marshall munkájának eredménye, hogy ma, a Supreme Court-nak a Fehér Házzal (White House) és a Kongresszussal teljesen egyenlő hatalma van.

Mint köztudott, a Supreme Court legfőbb feladata, az Alkotmány és az alkotmányosság védelme az Amerikai Egyesült Államokban. A bírák nagytöbbsége mai napig is szabadkőműves.

A Supreme Court bírái a kinevezése életreszóló.


Masonic vezetők Washingtonban

1787. szeptember 17-én az amerikai alkotmány tervezetét negyvenkét jelenlévő fogadta el és írta alá. Közöttük harminckilencen szabadkőművesek voltak.

1789. február 4-én George Washingtont megválasztották az Egyesült Államok első elnökévé, és John Adamsot alelnöknek.

George Washington szabadkőművesként

Április 30-án Robert Livingston, A New York-i Nagypáholy Nagymester avatta be Washingtont az új köztársaság elnöki tisztségébe.

A ceremónia Marshalja a szabadkőműves Jacob Morton tábornok volt.

A ceremónia alatt, az új elnök hivatalos kísérője a szabadkőműves Morgan Lewis tábornok volt.


Szabadkőműves Biblia


George Washington elnöki esküjét arra a Szabadkőműves Bibliára tette, melyet normális körülmények között a New York-i Nagypáholy listáján egyes számmal jelölt Szent János Páholy ülésein használtak szertartáskönyvként.

Érdekességként, a későbbiekben több elnök ragaszkodott ahhoz, hogy ugyanazt a Bibliát használják elnöki eskütételükre.
linkek:
http://www.fcassociates.com/id27.htm (A Szabadkőműves Biblia, ang.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése