2009. október 25., vasárnap

AACEE Bécs, Európa


AACEE avagy AAECE magyarul: Kelet- és Középeurópai Adogmatikus egyesület.
Itt minden szó magyarázatra szorul.

Kelet- és Közép- valójában Románia, Magyarország, Ausztria szabadkőműves szervezetei által alapította egyesület, melyhez most a lengyelek is csatlakoztak.

Adogmatikus? Gyakorlatilag olyan szervezet, mely minden dogmát elutasít. Ez a gondolat és a szólás szabadsága.

Egyesület. Olyan civilek összessége, akik politikai pártoktól függetlenül állnak ki saját elveikért.

Európai. Európa vagyunk. Európa országaiban élünk polgárként, demokrataként. Európa gondolatát terjesztjük, régiónk lehetőségeiről szólunk, arról, hogy az emberek közösséget érezzenek, függetlenül attól, milyen nyelvet beszélnek, melyik országból jöttek.

A különbözőség a gazdagságunk.

AAECE 2009.október 3. Bécs

2009. október 6., kedd

„Felvilágosodás, nyelvújítás, szabadkőművesség”

„Felvilágosodás, nyelvújítás, szabadkőművesség” címmel rendezett konferenciát a Magyarországi Nagyoriens Egyesület 2009. október 2.-án.

A Kazinczy év alkalmából megrendezett eseményt Márton László író, műfordító nyitotta meg. Megnyitójában megemlékezett Kazinczy Ferencről, mint íróról, költőről, a magyar nyelv megújításának vezéralakjáról, s mint szabadkőművesről.
Márton László a bevezetőben említést tett a jakobinus eszmékről, Martinovicsról, a felvilágosodás korszakáról és az ehhez kapcsolódó szabadkőműves meggyőződésről, valamint a legrégebbi magyar – 101 esztendeje alakult – Martinovics Szabadkőműves Páholyról is.

A konferencián előadást tartott Hegedűs Béla, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa és Szentpéteri Márton, egyetemi docens. Az előadásokban a hallgatóság képet kaphatott Kazinczyról, a korszakról, a kor irodalmáról, a kor szabadkőműves gondolatairól.
Az előadók megemlékeztek Kazinczy „Fogságom naplója” című művéről, és Kazinczynak a szabadkőművességgel való kapcsolatáról.
Az előadásokat, a - Márton László szerkesztette - „Iskolája az emberi szívnek” című szabadkőműves irodalmi antológiából származó alkotások, versek tették színessé, jól érthetővé. A műveket Hegedűs D. Géza, Kossuth díjas színművész interpretálta.

Az eseménynek az MTA Illyés Gyula archívumának díszterme adott otthont.