2007. december 19., szerda

Jelzés Torockóról

az alábbi email érkezett:

Kedves Barataim!
Szeretnem Mindenkinek megkoszonni a segitseget amivel a Devai.Torockoi gyerekeket tamogattatok. nagyon orultek az ajandekoknak, Mindenkinek személyreszabott ajandek csomagot vittunk es a kicsik a csomaggjukkal fekudtek le!
Most szeretnenk mindenkinek Nagyon Boldog Karacsonyt es Ujevet kivanni.

2007. december 15., szombat

Jánosünnep


A Magyarországi Nagyoriens december 16-án délelőtt tartja rituális János ünnepét, (bár János napja december 27-re esik), melyet bankett követ.

Ez a téli napforduló ünnepe is, ettől a naptól kezdve hosszabbodnak a nappalok, egyre hosszabb ideig kapjuk az éltető fényt.

Szellemiekben is így legyen!

2007. december 14., péntek

Dévai gyermekotthon Torockó

A Jászi Oszkár páholy legutóbbi munkája alkalmával, lehetőségeink szerinti pénzösszeget küldtünk támogatásként a torockói Dévai-gyermekotthon számára.

Második éve adódik ez az alkalom, melyet különösebb előszervezés nélkül, egyik tagunk jóvoltából szinte spontán módon teszünk, és talán kérkednem sem kellene ilyesmivel, de örülök, ha nyoma marad.

2007. október 14., vasárnap

Magyarországi Nagyoriensszervezeti hírekA Magyarországi Nagyoriens, éves nyitókonventjén a hagyományokhoz híven, demokratikus módon vezetőségi választást tartott.

A leköszönő Nagymester ünneplését követően, a Magyarországi Nagyoriens, megújult vezetősége folytatja munkáját.

Ennek megfelelően, a páholyokban is lezajlottak a választások , így a Jászi Oszkár páholy tisztikara is megújult.

2007. július 30., hétfő

Ausztria Liberális Nagypáholya

[clio_muse+of+history+blogra+copy.jpg]
Szabadkőművesség – amíg áll a világ.
Csodálatos metafora, mely a humánumot, az emberit állítja a gondolkodása és a cselekvése középpontjába.

Ausztria Liberális Nagypáholya a tradíciókhoz tartja magát, de nem zárkózik el a modern élet problémáitól sem. Végülis, századokon keresztül a szabadkőművesség lényegileg befolyásolta, és a mindenkori időszerű struktúrákkal formálta is a társadalom életét.

Ha 1717-et a modern „spekulatív” szabadkőművesség alapítási évének fogadjuk el, akkor Ausztriában 25 évre az első angliai Nagypáholy megalakulása után jön létre az első testvéri szervezet. Mária Terézia férje, Lotharingiai Ferenc István az első bécsi páholy, az „Aux trois canons” megalakításának „spiritusz rektora”. Patentjét Boroszlón keresztül kapta. Bár ezt Mária Terézia betiltatja, a Habsburg monarchia területén egyre több páholy alakul.
II. József ugyan nem lép be a szövetségbe, de rendelete, mely szerint semmiféle rend, csoport vagy más egyesület külföldre pénzösszeget nem fizethet, vezet Bécsben az első Nagypáholy megalakulásához: az Ausztriai Nagy Országos Páholy, 6 területi páhollyal: Ausztriában, Chehországban, Lombardiában, Galíciában, Erdély-ben és Magyarországon.

A felvilágosodás idején az egészségügyi reformokat, a hatósági kínzások megszüntetését, a bécsi klinika alapítását, mezőgazdasági reformokat, az általános oktatás felépítését és elterjesztését azok az emberek szorgalmazzák, akik az Anderson-i elveket tartják magukénak. Ausztriában egy ember neve világítja meg leginkább az új kort: Wolfgang Amadeus Mozarté, aki a Varázsfuvolában páholya főmesterének, Ignaz von Bornnak állít emléket.

1785-ben a páholyok száma lényegesen csökken. Bécsben 2 páholyban 300 testvér dolgozik. Csupán 1867-ben, a kiegyezés évében, kezd megmozdulni a világ. Ausztriában (Cisleithániában) a törvény állami komisszárok részvételét követeli meg az összejöveteleken. A rituális munka lehetetlenné válik. Magyarországon, (Transzleithániában) ez nem kötelező, így 1869-ben megalakulhat Sopronban az első németnyelvű páholy, melyet egyre több követ (Grenzlogen). Ezek a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt állnak.

1919. január 25-én, csupán három héttel a háború befejezése után, a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy meghozza a fényt a Bécsi Nagypáholynak. Ismét szociális problémák kerülnek előtérbe: az ausztriai berendezkedésre ma is jellemző „szociális partneri rendszer” (Sozialpartnerschaft) a testvérek profán tevékenységének eredménye.

1938-ban a páholyokat nemzeti szocialista különítmények szállják meg, vagyonukat lefoglalják, mindenfajta szabadkőműves tevékenységet betiltanak és megkezdődik a testvérek üldözése.

A második világháború után újraéled a szabadkőművesség. A háború előtti 2000 testvérből összesen 67 maradt. A többieket elhurcolták, kivégezték vagy fogságba kerültek. Bécs ekkor négy övezetre osztott város; az amerikai, brit és francia megszálló csapatokban testvérek is szolgálnak, akik anyagilag és a szervezésben is segítenek az Ausztria Bécsi Nagypáholya újraélesztésében, és a tartományokban is megkezdődik a páholyok újraalakítása.
1950-ig valamennyien egy testvéri láncban dolgoznak.
Az „Angliai Egyesült Nagy-páholy” az elismerés feltételeként szabja meg, hogy az ún. „irreguláris” tesvérekkel mindenféle együttműködést meg kell szakítani, például azokkal, akik Franciaország Nagyorienséhez tartoznak. A Nagymester meghajol a diktátum előtt, és a Nagypáholyt London 1952-ben elismeri.

Egy, főleg fiatalokból álló csoport nem akar az új „diktatórikus” kurzussal azonosulni. 1953 őszétől szabad ég alatt dolgoznak, ahol a szabadkőműves munka új for-máját keresik. 1955 szeptember 24-én megalakul a Bécsi Független Szabadkőműves Páholy (Unabhängige Freimaurerloge Wien, UFML), mely 1961-ben a liberális szabadkőművesség szervezetének, a CLIPSAS-nak (Centre de Liaison et d’Information des Puissances maconniques Signataires de l’Appel des Strasbourg) alapító tagja lesz.

Az UFML kezdettől fogva azokat a lehetőségeket keresi, melyek a társadalom átalakítását szolgálhatják. A „régi kötelességek” kiegészítéseként megszületnek az „új kötelességek”. Az UFML ezzel az „újrafogalmazással” próbálja a felvilágosodás lángját, az ész világosságát, az inhumánitás, ellentmondásos és minden érték felé közömbös világban újraéleszteni.
Kezdettől fogva kéthetenként váltakozva tartanak rituális munkát, és ún. konferenciát is, ahová nem-beavatottakat is meghívnak. Ez utóbbi több célt is szolgál: lehet a szabadkőművesség „fehér platformja”, ahol fontos előadásokat tarthatnak laikusok, de lehet egyszerűen az aktuális problémák, gondolatok kicserélésének fóruma is. 1978 óta nők is hivatalosak ezekre a konferencia-munkákra. Az UFML-ben, mely tisztán férfi-páholy, elindul az eszmecsere, hogy a liberális alapelvek logikus követ-kezményeként nem kellene-e nőket is felvenni a szövetségbe, és a pusztán férfi-szövetséget az emberek testvériségének szövetségévé formálni? A vita évekig tart. Az iniciáció rituáljának átalakításával a nők recepciója is lehetővé válik.

A csoport 1985-ben elég erősnek érzi magát, és május 8-án az „Új Kötelességek Páholyában”, június 26-án pedig a „Gotthold Ephraim” páholyban gyújt fényt. Ugyanezen a napon ez utóbbi kettőből és az UFML-ből megszületik Ausztria Nagyoriense. November 27-én a két új páholyba 6 nőt vesznek fel; az UFML férfipáholy marad.
Ezek után a növekedés évei következnek. 1998-ban megalakul „A Három Tükörhöz”-, 1999 októberében a „Sapientia Cordis”-páholy. Az utóbbi vegyes.

A belső nyugtalanság és feszültség oda vezet, hogy a három alapító páholy kilép a Nagyoriensből: az „Új Kötelességek Páholya” szeptember 9-én, az „UFML” szeptember 29-én, és a „Gotthold Ephraim” szeptember 30-án. Mindhárom megmarad a Hofburg termeiben, és továbbra is a szabadkőműves eszme elkötelezettje. Összefogó kapocs a profán Terra Humana egyesület, mely a közös fehér munkák otthona is lesz. Végül 2007. Szt. János ünnepén, június 24-én megalakítják Ausztria Liberális Nagypáholyát.
A szabadkőműves világ felé ezzel formailag is dokumentálják, hogy Ausztriában van egy Obödienz, és vannak páholyok, melyek a tradíciók fenntartása mellett az együttélés modern, demokratikus világát, a felelősségteljes önállóság és a közös nemzetközi tevékenység lehetőségét akarja megteremteni.

A szabadkőműves elvek szerint a világ állapota csak úgy változtatható meg, ha előtte minden egyes ember maga-magával tisztába kerül, és előitéletek nélkül saját emberségén dolgozik.
A nemzetközi testvéri és emberi lánc szoros köteléke, a dogmáktól mentes, etikai kategóriákban és nagy perspektívában való gondolkodás, mely a szabadkőművesség sajátossága, éppen a pártpolitikai adottságok és folyamatok gyökeres ellentéte. A szabadkőműveseknek azzá kell lenniök, ami a leghatásosabb: a társadalom példaképeinek.

Herbert Slavik,
Ausztria Liberális Nagypáholyának Nagymestere
elhangzott Bécsben, a Hofburgban,
a MNO Jászi Oszkár ph-ának az Ausztria Liberális Nagypáholyánál
tett látogatása alkalmából, 2007 június 30-án

2007. július 12., csütörtök

2007. július 8., vasárnap

Rosenau, Szabadkőműves múzeum

Másfél-kétórás autóútnyira Bécstől, északnyugatnak, található a kis falu, Zwettl, melynek határában egy kastély rejti Európa talán legszebb és legnagyobb szabadkőműves múzeumát. Az eredeti tulajdonos, gyakorló szabadkőműves volt, és kastélyán belül kis páholy-templomot alakított ki, ugyanakkor egy másik páholyból csodálatos kilátása nyílhatott a szintén a kastély részét képező barokk katolikus templomra. A folyosókat szk szimbólikus freskók díszítik.
Azután a kastély eladásra került, a freskókat lefestették, és egy náci-szimpatizáns úr vette meg a kastélyt, anélkül, hogy fogalma lett volna a kastély előéletéről.

A háború után a kastély tartományi tulajdonba került és felújításakor akadtak rá a letakart freskókra is.

Tanulság? Az ember mindig nézzen pontosan utána, mikor ingatlant vásárol!

2007. július 2., hétfő

Zsolnay páholy, Pécs


Mozog a web-világ.

A Magyarországi Nagyoriens Zsolnay néven Pécsett fényt gyújtott páholya saját weboldalt jelentet meg az interneten.

Elérhetőségük:

http://zsolnay_paholy.extra.hu

tanulságos olvasásához sok örömet kívánok.

2007. június 11., hétfő

Jászi Oszkár Páholy 2007 júniusi program
freemason francmacons

A Jászi Oszkár páholy 2007 júniusi munkaterve
június 9-10 ünnepi hétvége a II. Rákoczi F. páholy tagjaival, vidéken

június 13 Jászi Oszkár páholy munkája:
- Beszélgetés belépni kívánókkal
- A következő időszak munkaterve. Javasolt fő téma: A kommunikáció
- Szervezeti kérdések, jövendő tisztség választások
- Táblamunka:
Alkímista szimbólumrendszer és
ennek ma használható elemei

Zárt munka, alapfokon

Június 23 Jánosünnep

Június 30-július 1 Szk találkozó, Bécs


2007. május 17., csütörtök

Sajtószemle: euroastra internet Magazin

EuroAstra Internet Magazin

Ahol az időt órában mérik

Révay András: Társadalmi laboratórium

2007/04/22 - 20:04 - johannes

Európai jelentőségű, Magyarországon egyedülálló konferenciát tartottak április 21-én Budapesten. A Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület meghívására kelet-európai, valamint belga és francia szabadkőműves szervezetek vezetői, képviselői tanácskoztak a szabadkőművesség esélyeiről, lehetőségeiről napjaink megváltozott körülményei között.

A találkozón jelen volt Európa legnagyobb - mintegy hatvanezer tagot számláló - szabadkőműves szervezetének, a Francia Nagyoriensnek nagymestere, G. M. Quillardet és számos más szervezet vezetője is. A helyszín kiválasztásában közre játszott, hogy a magyar szabadkőművesség kezdetei 1742-re nyúlnak vissza, első konfliktusa a hatalommal pedig 1785-re, amikor II. József rendeletben írta elő a páholyok rendőri felügyeletét. A szabadkőművesek soraiban olyan neves személyiségek tevékenykedtek, mint Kazinczy és Batsányi, Ady és Kosztolányi, Pulszky Ferenc, Wekerle Sándor, Benedek Elek és Benedek Marcell. A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Rend 1871-ben alakult. Első tiszteletbeli elnöke Kossuth Lajos, elnöke Türr István volt. Alapító tagjai között volt Klapka György és Andrássy Gyula. A magyar szabadkőművesség első fénykora a 19. és 20. század fordulójára esik. Fontos szerepet játszott az egyházak szerepének visszaszorításáért folytatott polgárjogi küzdelmekben, a szekularizáció élharcosa volt. A nagyvárosi elszegényesedést azzal próbálta enyhíteni, hogy a szervezett jótékonykodás egyik központjává vált. Nagyobb szabású tettei közé tartozik a fővárosi Vakok Intézetének alapítása és a mentőszolgálat megszervezése. A magyar polgárosodás felgyorsítását szorgalmazó értelmiségi elit is ott volt soraiban: például Ady Endrét a budapesti Martinovics Páholyba annak legendás főmestere, Jászi Oszkár vezette be. A mozgalom magyarországi történetének sötét lapjait jelenti, hogy három ízben tiltotta be működését politikai diktatúra: 1919-ben Kun Béla, 1920-ban Horthy Miklós, majd 1950-ben Kádár János - még belügyminiszterként.

A Magyarországi Nagyoriens a szabadkőművességnek az európai kontinensen legelterjedtebb latin ágához kötődik. Soraiban szívesen lát minden, elveivel egyetértő és cselekedni kívánó „szabad és jó erkölcsű" férfit. Alapítása után százhúsz évvel, 1991-ben a Csongrád Megyei Bíróság engedélyezte ismét törvényes működését. Az újrakezdés korántsem volt könnyű, hiszen a szervezet felépítése csaknem a nulla pontról indult. Nem kis tehertételt jelentett az 1919-ben kialakult s mindmáig élő, főként szélsőjobboldali, antiszemita forrásból táplálkozó előítélet, amely Magyarországon a szabadkőművességet a lehető legképtelenebb rágalmakkal sújtotta és sújtja. Céljait ma is annak az emberbaráti, szakrális filozófiai hagyománynak szellemében igyekszik megfogalmazni, melynek szellemiségét a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség" hármas jelszava foglalja össze legtömörebben. Jelenleg már hét páholya működik, s nemzetközi súlyát mutatja, hogy 1997-ben az Európai Térség Szabadkőműveseinek nemzetközi szervezete Budapesten fogalmazta meg alapító nyilatkozatát

A kelet-európai régió szabadkőműveseinek most megtartott tanácskozása - egymás megismerésének szándékán túl - három kérdés köré csoportosult:

- Nem ismerjük helyünket, céljainkat, lehetőségeinket a XXI. században.

- Nem ismer bennünket a külvilág, mert képtelenek vagyunk a társdalom figyelmét és rokonszenvét megnyerő beszédmódot kialakítani, ezért a rólunk kialakított képet mások határozzák meg.

- Alig ismer vagy félreismer bennünket a nyugat-európai és tengerentúli szabadkőművesség nagyobb része, mivel saját történetükből és társadalmi környezetükből kiindulva saját vonásaik tükörképét keresik. Amikor fölfedezik, hogy ettől eltérő, önálló egyéniséggel rendelkezünk, csalódottan elfordulnak vagy megkísérlik ránk erőltetni saját elképzeléseiket.

A tanácskozáson részt vett magyar, lengyel, cseh, szlovák, román, szerb, francia és belga - összesen 94 - képviselő egyetértett abban, hogy minden, a társadalom jobbítása érdekében összefogni képes erővel együtt kell dolgozni. A sokarcúság, ami hátrány volt a múltban, a jövőben előnnyé változhat. A szabadkőművesség új jövő elé nézhet - mondta Mircea Deaca román nagymester és mindjárt meg is hívta a résztvevőket, hogy a munkát 2008-ban Bukarestben folytassák. Veres András magyar nagymester ezt - egyebek mellett - azzal egészítette ki: „Nincs nehezebb, mint egymást megismerni. Mindenkinek megvan a saját tapasztalata és a világot más nézőpontból szemléljük. Már az sokat jelent, hogy most együtt vagyunk és figyelünk egymásra." További nemzetközi együttműködés lehetőségét kínálta fel a szerb küldöttség. Belgrád legnagyobb múzeuma máris helyet ajánlott egy, a szabadkőművességről szóló kiállításnak 2008 júniusában, melyre várják más „B-betűs főváros" Budapest, Bukarest, Bratislava, Brüsszel részvételét is.

A Grand Orient de France nagymestere, G. M. Quillardet szerint a szabadkőművesek nagy erénye, hogy időn és téren túl megtalálják egymást és együtt dolgozhatnak. Francia vagyok - mondta, Párizs városából, de második hazám Lengyelország. A felvilágosodás viszont nem csak a franciáké, hanem a szerbeké, a románoké, a magyaroké, mindenkié, aki az eszméit magáénak vallja. Világosan el kell mondanunk, kik vagyunk, mit képviselünk. A szabadkőművesség nem valami sötét erő, üzletemberek és politikusok társasága, hanem szabad, gondolkodó emberek köre, akik lehetnek hívők vagy hitetlenek, szegények vagy gazdagok, de minden esetben becsületesek, harmonikusabb és bölcsebb életért dolgoznak. Hisszük: van lehetőség arra, hogy jobb társadalmat építsünk, páholyaink mindegyike egyfajta társadalmi laboratórium. Mit tehetünk ma? A páholyokban megtanuljuk megérteni a másikat. Eszközöket kapunk, hogy magunkat megismerjük és magunk fölé tudjunk emelkedni. Most, amikor a szélsőségek ismét előre törnek, a fajgyűlölet, az antiszemitizmus, a vallási türelmetlenség terjed, mi, szabadkőművesek az egyetértést, a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdetjük.

2007. április 26., csütörtök

GO-EST meghívó és sajtóanyaghírek

Az alant közölt dokumentumokat adtuk ki, április elején a sajtó számára, háttéranyagként, a "GO-EST" konferencia kapcsán.

Közlemény a sajtó számára
KÖZLEMÉNY

Európai jelentőségű, Magyarországon egyedülálló konferenciát tartanak április 21-én Budapesten. A Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület meghívására kelet-európai, valamint belga és francia szabadkőműves szervezetek vezetői, képviselői tanácskoznak a szabadkőművesség esélyeiről, lehetőségeiről napjaink megváltozott körülményei között. A találkozón jelen lesz Európa* legnagyobb –mintegy hatvanezer tagot számláló–, szabadkőműves szervezetének, a Francia Nagyoriensnek nagymestere, J-M. Quillardet is. A konferencia a tervek szerint közös közlemény kiadásával zárul.
Az esemény szervezői április 20-án, pénteken 14.45-kor sajtótájékoztatót tartanak.

* (helyesen Lalo hozzászólása nyomán : az európai kontinens)Háttéranyag a sajtónak
A magyar szabadkőművesség története

A magyar szabadkőművesség kezdetei 1742-re nyúlnak vissza, első konfliktusa a hatalommal pedig 1785-re, amikor II. József rendeletben írta elő a páholyok rendőri felügyeletét. A szabadkőművesek soraiban olyan neves személyiségek tevékenykedtek, mint Kazinczy és Batsányi, Ady és Kosztolányi, Pulszky Ferenc és Wekerle Sándor, Benedek Elek és Benedek Marcell. A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Rend 1871-ben alakult. Első tiszteletbeli elnöke Kossuth Lajos, elnöke Türr István volt. Alapító tagjai között volt Klapka György és Andrássy Gyula. Alapítása után százhúsz évvel, 1991-ben a Csongrád Megyei Bíróság ismét nyilvántartásba vette (kulturális egyesületként), és engedélyezte törvényes működését. A Francia Nagyoriens 1992-ben – a múlt századi pátensét megerősítve – rendünket a korábbi Nagyoriens jogfolytonos utódjának ismerte el. A Magyarországi Nagyoriens a szabadkőművességnek az európai kontinensen legelterjedtebb latin ágához kötődik. Soraiban szívesen lát minden, elveivel egyetértő és cselekedni kívánó „szabad és jó erkölcsű” férfit. Páholyaiba ugyan kizárólag férfiakat vesz fel, de baráti kapcsolatokat ápol a Magyarországon tevékenykedő női és vegyes páholyokkal is.

A magyar szabadkőművesség első fénykora a 19. és 20. század fordulójára esik. Fontos szerepet játszott az egyházak szerepének visszaszorításáért folytatott polgárjogi küzdelmekben (a szekularizáció élharcosa volt). A nagyvárosi elszegényesedést azzal próbálta enyhíteni, hogy a szervezett jótékonykodás egyik központjává vált. Nagyobb szabású tettei közé tartozik a fővárosi Vakok Intézetének alapítása és a mentőszolgálat megszervezése. A magyar polgárosodás felgyorsítását szorgalmazó értelmiségi elit is ott volt soraiban: például Ady Endrét a budapesti Martinovics Páholyba annak legendás főmestere, Jászi Oszkár vezette be.

A mozgalom magyarországi történetének sötét lapjait jelenti, hogy három ízben tiltotta be működését politikai diktatúra: 1919-ben Kun Béla, 1920-ban Horthy Miklós, majd 1950-ben Kádár János (még belügyminiszterként). 1956 után emigráns magyarok hozták létre Franciaországban a magyar nyelvű Martinovics Páholyt, amely mintegy jogfolytonosságot biztosított a korábbi és a rendszerváltás után ismét legitimmé váló magyar szabadkőművesség között. Két francia és két belga rend támogatásával született újra a Magyarországi Nagyoriens. Az újrakezdés korántsem volt könnyű, hiszen a szervezet felépítése csaknem a nulla pontról indult. Nem kis tehertételt jelentett az az 1919-ben kialakult s mindmáig élő, főként szélsőjobboldali, antiszemita forrásból táplálkozó előítélet, amely Magyarországon a szabadkőművességet a lehető legképtelenebb rágalmakkal sújtotta és sújtja.

Céljainkat ma is annak az emberbaráti, szakrális filozófiai hagyománynak szellemében igyekszünk megfogalmazni, melynek szellemiségét a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” hármas jelszava foglalja össze legtömörebben. Jelenleg már hét páholyunk működik, s nemzetközi súlyunkat mutatja, hogy 1997-ben az Európai Térség Szabadkőműveseinek nemzetközi szervezete Budapesten fogalmazta meg alapító nyilatkozatát. 2002-ben Európa valamennyi rendjének képviselői Keszthelyen velünk ünnepelték újraalapításunk tizedik évfordulóját. Jelenleg régiónk román, lengyel, cseh, szlovák és szerb testvérpáholyainak képviselőivel kívánunk eszmét cserélni arról, hogy e térség szabadkőművessége milyen válaszokat adjon a XXI. század új kihívásaira. Különösen sokat várunk a hozzánk hasonló helyzetben levő román rend küldöttségétől, amelyben a marosvásárhelyi magyar páholy tagjai is részt vesznek. Tanácskozásunkat megtiszteli jelenlétével a Franciaországi Nagyoriens (Grand Orient de France), az európai kontinens legnagyobb szabadkőműves szervezetének elnöke is.

2007. április 23., hétfő

Sajtószemle 2007.04.21. NOL (Népszabadság)

NOL
http://nol.hu/cikk/443634/

Divatos titkok és rejtélyek
Szabadkőműves konferencia Budapesten

Népszabadság • Rab László • 2007. április 21.
A Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület több kelet-európai, belga és francia szervezettel közös konferenciát tart ma Budapesten. A tanácskozáson a szabadkőművesség esélyeiről, lehetőségeiről lesz szó. A találkozó vendége lesz a legnagyobb európai szabadkőműves szervezet, a 60 ezer tagot számláló Francia Nagyoriens nagymestere, G. M. Quillardet is.
...
...
Rab László

A cikk teljes közléséhez engedélykérésemre a következő választ kaptam a Népszabadságtól:A cikk újraközlése teljes szöveggel jogdíjköteles. Ha a figyelmet kívánják felhívni, létesítsenek link-kapcsolatot a NOL-oldalra, azt ingyenesen megtehetik.
Üdvözlettel
Mészáros Julianna
archívumvezető


(mondjuk, a cikkhez az anyag nagyrészét tőlünk kapták, de igaz, hozzájárultak néhány hibával a cikk izgalmassá tételéhez.)


2007. április 22., vasárnap

Sajtószemle 2007 április 21 (Népszava online)

Egyedülálló szabadkőműves-konferencia Pesten

Kelet-európai, francia és belga páholyvezetők és képviselők tanácskoznak szombaton Budapesten a szabadkőművesség helyzetéről és jövőjéről. Erről Nacsády András, a magyar szabadkőművesek egyik volt nagymestere és a Magyarországra érkezett francia szabadkőműves nagymester, J. M. Quillardet, valamint egy másik franciaországi vezető, Avelino Vallé tartott tájékoztatót pénteken.

A Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület hivatalosan bejegyzett civil szervezet, és történetében egyedülállónak számít ez a konferencia, amelyre kelet-európai, valamint francia és belga szabadkőműves szervezetek vezetői és képviselő érkeztek hazánkba, közöttük Európa legnagyobb páholya, a Francia Nagyoriens nagymestere, G. M. Quillardet is. A konferencia végén a tervek szerint közleményt is kiadnának a résztvevők, melyben a többi között a kelet-európai szabadkőműves páholyok közti együttműködés megerősítése is szerepelne a jővőre vonatkozó egyéb célkitűzések mellett.

Magyarországon a szabadkőműves mozgalmak története az 1700-as évekig nyúlik vissza, azóta többször is politikai harcok áldozatává váltak. A szervezet működését háromszor, 1919-ben, 1920-ban és 1950-ben is betiltották, mígnem 1991-ben Magyar Nagyoriens néven a Csongrád Megyei Bíróság engedélyezte a tevékenységük. A rendszerváltás óta mintegy hét páholy alakult hazánkban. A magyar rendek nemzetközi elismertségét jól mutatja, hogy 1997-ben az Európai Térség Szabadkőművesek szervezete Budapesten adta ki alapító nyilatkozatát is.

Az Európában elterjedtebb, latin ághoz tartozó Magyar Nagyoriens alapvető célja, hogy különböző társadalmi kérdésekre, folyamatokra választ találjon. A latin mozgalmak alapvető elve a francia forradalom hármas jelszava, a "szabadság, egyenlőség, testvériség", ehhez igazodva a társadalmi problémákra nyújtandó válaszokat a páholyok szigorúan politikától, vallástól mentesen fogalmazzák meg, és maguk a páholyok is függetlenek ezektől az intézményektől. Habár a szabadkőműves mozgalmak gyarapodnak hazánkban, és Kelet-Európában is, a nyugati szervezetekhez képest nem számlálnak igazán sok tagot. A Francia Nagyoriensnek például hozzávetőlegesen hatvanezer tagja van, míg hazánkban mindössze 300-350 szabadkőműves lehet.

A konferencia előtt megtudtuk: ennek oka lehet, hogy Magyarországon ismét megerősödtek a szélsőjobboldali csoportok, melyek különböző, többnyire téves előítéletet fogalmaznak meg, és terjesztenek a szabadkőművességgel szemben. A szabadkőművesek közt, főként a polgárosodás korában az értelmiség kiemelkedő alakjai, például Ady Endre, Benedek Elek, Kosztolányi Dezső is ott voltak.

Nacsády András, a magyar szabadkőművesek egyik volt nagymestere elmondta, bárki lehet szabadkőműves, de azt sem titkolta, nehéz próbának kell megfelelniük a tagoknak. A Magyarországi Nagyoriens tagjai sorába kizárólag férfiakat vesz fel, de baráti kapcsolatokat ápol a Magyarországon tevékenykedő női és vegyes páholyokkal is.

Népszava Online
http://nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=894963

2007. április 15., vasárnap

Szabadkőműves egyesületek feloszlatása 2.
(Szöveget hamarosan olvashatóan is bemásolom)

Szabadkőműves egyesületek feloszlatása 1.(szöveget olvashatóan is hamarosan bemásolom)

2007. március 17., szombat

Pihenésképpen alkimista képek 1


Csak szépségéért, pihentetőül teszem ide ezt a képet.
Ha valakinek mondandója lenne az alkimíáról-alkimistákról, szívesen meghallgatom, ideteszem.

2007. március 15., csütörtök

USA szabadkőműves elnökei és akik sosem voltak


AZ ERŐ, SZILÁRDSÁG JEGYÉBEN

Az Amerikai Egyesült Államok Elnökei
akik a szabadkőművességhez tartoztak,
vagy odatartozásuk lehetséges, de nem bizonyított.

WASHINGTON, George
Az Első Elnök
Frederickburg Lodge, Virginia 1752

MONROE, James
Később: Military Lodge
Az 5ik. Elnök
Williamsburg, No.6 Lodge, Virginia

JACKSON, Andrew
Grand Master a Grand Lodge-ban, tagja a Federal Lodge-nak.
A 7ik Elnök
Harmony Lodge No.1, Tennessee

POLK, James Knox
Tag: Mark and Royal Arch
A 11ik Elnök
Columbia Lodge No.21 Tennessee 1820

BUCHANAN, James
Később, Grand Master of the Grand Lodge Pennsylvania-ban
A 15ik Elnök
Lancaster Lodge No. 31 Pennsylvania, 1816

LINCOLN, Abraham
A 16ik Elnök

JOHNSON, Andrew
Később: Knight Templar, Scottish Rite 32ş, 1867
A 17ik Elnök
Greenville Lodge No. 19, Tennessee, 1851

GARFIELD, James A.
Később: Mark and Royal Arch, Scottish Rite, Knight Templar
A 20ik Elnök
Colombus Lodge No.246 Ohio, Garrettsville, 1864

McKINLEY, William
Később: Mark and Royal Arch, Knight Templar
A 25ik Elnök
Hiram Lodge No.21 Winchester, Virginia, 1865

ROOSEVELT, Theodore
Később: Pentalpha Lodge No. 23 Washington D.C.
A 26ik Elnök
Matinecock Lodge No.806 Oyster Bay, New York, 1801

TAFT, William H.
Tiszteletbeli tag: Crescent Lodge No.25 Cedar Rapids, Iowa.
A 27ik Elnök
Kilwinning Lodge No.356, Ohio, Cincinnati, 1909

HARDING, Warren G.
Később: Mark and Royal Arch, Scottish Rite 33ş, Knight Templar
A 29ik Elnök
Albert Pike Lodge No.36 Washington D.C. 1920

ROOSEVELT, Franklin, D.
Tag: Scottish Rite
A 32ik Elnök
Holland Lodge, No.24 New York 1911

TRUMAN, Harry S.
Grand Master of Masons: Grand Lodge Missouri, Scottish Rite 33ş, Knight Templar
A 33ik Elnök
Belton Lodge No.450 Missouri, 1909

JOHNSON, Lyndon B.
A 36ik Elnök
Johnson City Lodge No.561, Texas, 1937

FORD, Gerald R.
Colombia Lodge No.3, Washington D.C.
A 38ik Elnök
Malta Lodge, Grand Rapids, Michigan, 1949

REAGAN, Ronald W.
A 40th Elnök

BUSH, George H.W Sr. 1924-
Tag: Skull and Bones* (ez nem szabadkőműves szervezet)
A 41ik Elnök
1968

A szabadkőműves tagság kérdéses a következő elnököknél: Thomas Jefferson, James Madison, Lyndon B. Johnson, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Ronald Reagan, Bill Clinton, G.W. Bush Jr.

2007. január 23., kedd

Amerikai elnökök és a szabadkőművesség / Harry S. Truman
Mennyire voltak aktív szabadkőművesek az amerikai elnökök?

A szabadkőműves elnökök többnyire rendszeresen részvettek páholyuk munkájában. Természetesen voltak olyanok is akik aktivitásáról nincs feljegyzés vagy csak hiányos. Többen közülük soha nem említették a nagy nyilvánosság előtt szabadkőműves voltukat.

Harry S. Truman Missouri Nagymestere volt.
Lelkes gyakorlója és híve a szabadkőműves rítusnak. Volt nagymester, egy páholy főmestere és ugyanakkor aktív politikus. Elnöki kampányát folytatva rendszeresen látogatta az útja során érintett páholyokat és részvett azok munkájában.
Ezt írta amerikai elnöksége alatt: „ Életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy a Missouri Páholyok Nagymesterévé választottak”A Grand Lodge of Pennsylvania az alábbi adatokat közli róla:

Harry S. Truman (1884-1972)
Az USA 33. elnöke (1945-1952)
Szabadkőműves adatok:
Avatva: 1909 február 9-én, Belton Lodge (páholy) nr 450, Belton, Missouri.
Ebből a páholyból 1911-ben néhány tag kivált és új páholyt alapított, Grand View Lodge nr 618. néven, melynek első főmestere Truman volt.
1940. Trumant nagymesterré választják, 1941 október 1-ig marad ebben a tisztségben.
1945-ig egyre magasabb fokokon (33.) lát el különböző tisztséget.
1959 május 18-án tiszteletbeli nagymesterének választja a DeMolay Rend Nemzetközi Felsőfok Tanácsa.
Truman volt az egyetlen amerikai elnök, aki több mint 50 éves szabadkőműves tevékenységgel büszkélkedhet.


Truman élete: http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman
Szabadkőművessége: http://www.pagrandlodge.org/mlam/presidents/truman.html