2012. május 31., csütörtök

Jászi Oszkár Egyesület Közhasznúsági jelentése 2011

A Jászi Oszkár Egyesület éves tevékenységéről, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek megfelelően beszámoló készül, amelyet az Egyesület szabályai szerint az Egyesület vezetése, majd azt követően az Egyesület éves közgyűlése megtárgyal.
Elkészült a Jászi Oszkár Egyesület 2011-es évre szóló Közhasznúsági jelentése.


Jászi Oszkár Egyesület

(Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület)

Közhasznúsági jelentés
2011


A SZERVEZET ALAPADATAI:

Címe:                   1032 Budapest, Visegrádi utca 60.
Levelezési cime:  1055 Budapest, Szent István krt. 15.
Elnök:                   Dávid András

Alapítási éve:       2006
Tevékenysége:     Egyéb kulturális tevékenység

Adószám:             18127320-1-41
KSH:                    18127320   9499   529   01
KSH Azonosító:   701390
Bírósági bejegyzés száma: 12320


Bankszámla szám: 12010501-00155437-00100000

Statisztikai számjel
1
8
1
2
7
3
2
0
9
4
9
9
5
2
9
0
1


SZERVEZET MEGNEVEZÉSE
Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy  Egyesület
SZERVEZET CÍME


1032. Budapest, Visegrádi utca 60.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE EREDMÉNYKIMUTATÁSA2011.
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló
Keltezés:
Budapest, 2012-05-28a társadalmi szervezet vezetője
Statisztikai számjel
1
8
1
2
7
3
2
0
9
4
9
9
5
2
9
0
1


SZERVEZET MEGNEVEZÉSEMagyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy  Egyesület
SZERVEZET CÍME1032. Budapest, Visegrádi utca 60.EGYSZERES KÖNYVVITELT  VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK  MÉRLEGE2
0
1
1
ÉV
az adatok E Ft-ban
Sor-szám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b


c
d
e
1.
A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)0

0
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK


4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK5.
B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)

0

185
6.
I. KÉSZLETEK
7.
II. KÖVETELÉSEK8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK0

   185                   
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások

0

011.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)0

18512.
D. Saját tőke (13.-15. sorok)

0

185
13.
I. INDULÓ TŐKE
0

155
14.
II. TŐKEVÁLTOZÁS16.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK17.
IV.TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

0

30
18.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
19.
TARTALÉK
20.
E. Céltartalék

0

0
21.
F. Kötelezettségek (18.-19. sorok)0

0
22.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK


23.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK0

0
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások025.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+24. sor)
0

185
Keltezés:
Budapest, 2012-05-28A társadalmi szervezet vezetőjeStatisztikai számjel1
8
1
2
7
3
2
0
9
4
9
9
5
2
9
0
1


 SZERVEZET MEGNEVEZÉSE


Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy  Egyesület ( Jászi Oszkár Egyesület )

SZERVEZET CÍME1032. Budapest, Visegrádi utca 60.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA


2
0
1
1
ÉV

az adatok E Ft-ban
Sor-szám
A tétel megnevezése


Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b


c
d
e
1.
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (2.-10. sor)
0

80
2.
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.sor)
0

             80
3.
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
0

0
4.
 a)  alapítótól
5.
 b)  központi költségvetéstől
                    0

0
7.
 c)  helyi önkormányzattól
6.
 d)  egyéb


8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
10.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel11.
4. Tagdíjból származó bevétel0

80
12.
5. Egyéb bevételek
0


13.
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
0

30
14.
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (15.+16.sor)
0

0
15.
6. Pénzügyileg rendezett bevétel
0

0
16.
7. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0

0
17.
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)0

80
18.
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (19-+22.sor)
0

50
19.
III. Rákordításként érvényesíthető kiadások
0

50
20.
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások21.
V. Ráfordítást jelentő elszámolások22.
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0

30
23.
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (24.+28.sor)
0

0
24.
III. Rákordításként érvényesíthető kiadások25.
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások26.
V. Ráfordítást jelentő elszámolások27.
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások28.
VII. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei29.
F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (D+E)
0

50
30.
G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( I-(III+IV+V) )
0

30
31.
H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (II-(VI+VII)

0

0
32.
I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+II)-(III+IV+V+VI+VII)
0

0
33.
J. FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ
0

0
34.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY (I+J)
0

30


Keltezés:
Budapest, 2012-05-28

a társadalmi szervezet vezetője

Az Egyesület céljai

Jászi Oszkár nevének megválasztásával jelezni kívántuk, hogy egyesületünk elsődleges célja a magyar és európai társadalom, a politikai, gazdasági, kulturális folyamatok vizsgálata, analízise és feldolgozása. Kötelességünknek tekintjük, hogy a fejlődés érdekében megnyilvánuljunk. Egyesületünk elve kizárja a hétköznapi pártpolitikára vonatkozó megjegyzéseket, de lehetőségünk van a társadalmat érdeklő általános vagy egyedi kérdésekről nyilatkozni, véleményünket a közvélemény elé tárni. Hiszünk abban, hogy új, másfajta megközelítésben hasznosak lehetünk egy-egy társadalmi probléma megoldásában.

2011 folyamán történt közhasznú tevékenység

Konferenciák:

A magyarországi és európai társadalmi folyamatainak analízise, ezzel kapcsolatos konferenciák szervezése, kiadványok készítése. Témáink kerülik a hétköznapi politika vizsgálatát, csupán a társadalomban történő történelmi, vagy jelenlegi állapotokat elemzi.

Éves szinten 12 konferenciára került sor,
Alapkérdéseiben:  Egyes szakmák és szakmai intézmények társadalmi felelőssége kérdésében 
- Média, Építészet, Orvostudomány, Jog, Zene, Gazdasági Társaságok, stb
Ezen kívül francia szakértők és Franciaország magyarországi nagykövete közreműködésével:
- Európai polgár
- Laicitás, egyház, állam
címmel rendezett két konferencia

Magyarországi és nemzetközi kapcsolat fejlesztése:

Hasonló folyamatokkal foglalkozó egyesületekkel, társaságokkal kapcsolatfelvétel, témák megosztása, kölcsönös, együttes munkák.
- Francia, belga, osztrák, román, szlovén, lengyel találkozók

Segítségnyújtás:

A cigánygyilkosság életbenmaradt áldozatának továbbtanulását anyagi eszközökkel segítjük.


Az egyesület kifejezetten elzárkózik bármilyen párt anyagi vagy más jellegű támogatásától, és semmilyen jogcímen nem fogad el párttámogatást.

Vagyoni kimutatás:
Cél szerinti:
Az Egyesület bevételei:

Az Egyesület bevételei : 2011 folyamán kizárólag tagdíjakból illetve a tagok önkéntes pénzügyi adományaiból szerzett bevételt:
Tagdíj bevételek: 80 000 Ft.
Tagoktól segítség továbbutalásra: 30 000 Ft.

Kiadásai:
Adományozás továbbtanulás segitésére, 1 személy:  30.000 Ft
Fogyóeszközök: tisztitószerek, irodai papír, levelezés, bank költség: 50.000 Ft

Záró egyenlegek 2011.12.31-én:
Bank:   122 425 Ft.
Pénztár: 62 430 Ft.

Költségvetési elszámolás:
Az Egyesület alapítása óta 2012 évig semmilyen állami vagy egyéb támogatásban nem részesült.
Az egyesületnek tárgyi eszköze nincsen.


Budapest, 2012-05-28                                                 Dávid András
                                                                                          ElnökNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése