2011. szeptember 3., szombat

In memoriam Papp Oszkár, Japi

Meghalt Papp Oszkár Kossuth-díjas festőművész

Papp Oszkár (1925-2011)

1942 és 1944 között Örkényi Strasser magániskolájában Bernáth Aurél tanítványa, majd 1945 után a Képzőművészeti Főiskolán Bernáth mellett Szőnyi István és Bencze László mesterei.
1944-ben Göncz Árpáddal és Vitányi Ivánnal együtt részt vesz az ellenállási mozgalomban, 1947 és 1949 között a Dési Huber István népi kollégium titkára, majd igazgatója.
Szókimondása miatt eltávolítják és egyúttal művei kiállításától is eltiltják. Huszonöt évig restaurátorként keresi kenyerét. 1976-tól a Népművelési, 1980-tól a Művelődéskutató Intézet
munkatársa.
Festői munkássága mellett tűzzománcai ismertek, de grafikai munkássága is jelentős, a Pécsi Balett és a Radnóti Színház számára díszleteket tervezett. Tanulmányaiban elsősorban
képzőművészettel és művészet-pedagógiával foglalkozik.
Indulásakor absztrakt-szürreális, a magyar festészet Kállai Ernő és Hamvas Béla szellemiségéhez kötődő törekvések jellemezték. Későbbi műveiben a makro-és mikro világ összefüggése, egyfajta kozmikus gondolkodásmód került középpontba. Előszeretettel használ „vegyes” technikát, festményeiben kollázst és frottázst (dörzsölés) alkalmaz.
Érdeklődésének másik területe a mitológia és a szimbolika. Több száz műből álló sorozatokban (Átvalósulások, Fejek) szintézis megvalósítására törekszik.


Papp Oszkár temetése szeptember 6.-án 14.15-kor lesz a Farkasréti temetőben.


Forrás: http://www.nagyoriens.hu/oriens-expressz/

1 megjegyzés: